Metro

Ze bra Ledelys leverer komplette nød- og ledelyssystemer til metrotunneler og stasjonsområder. Det ligger store utfordringer i å evakuere publikum fra metrosystemer som ligger under bakkeplan. Størrelsen på anleggende og antall personer som oppholder seg i dem, gjør at det er svært krevende å få publikum til å velge riktige rømningsveier. MILS systemet gjør at man kan få en optimal utnyttelse av tilgjengelige rømningsveier, dører, rulle-trapper eller andre utganger. Ved hjelp av dynamiske LED lysstriper kan man hjelpe publikum til å finne den raskeste og sikreste veien ut. Redningsmannskaper vil også ha god nytte av Mils for å finne de beste rutene under redningsarbeidet. Systemet sørger også for meget god belysning for publikum under en evakuering.

Man kan velge mellom mange ulike utforminger, funksjoner og design og MILS systemet kan benytte LED striper som ledelys, nødlys eller som veiledning. Stripene kan nedfelles i håndløper eller i profiler av flere ulike materiale og enkelt festes i vegg, tak eller gulv, uavhengig av materiale. Man har mange muligheter for utforming av LED lys rundt dører, med både statiske og dynamiske lysstriper. Vi leverer også ulike skilt og piktogram med integrert LED lys eller som rene etterlysende skilt. Våre skilter er lakkerte og laget i syrefast stål med meget lang levetid.

Alle komponenter i systemene er av høy kvalitet og imøtekommer de krav som stilles, både tekniske og brannsikkerhetsmessige. Våre systemer gir de beste løsninger for selvredning og evakuering.

Tunnel-sikkerhetsløsning for Metrotunneler

Nødlys: Sammenhengende hvit LED stripe montert i kompositt håndløper med universell utforming, kapslet igjen med slagfast polykarbonat deksel. Håndløperen festes til tunnelvegg eller stolper med solide syrefaste braketter, anker og bolter. Armaturene drives med 24v spenning som mates med funksjonssikker kabel fra to sider, for redundans. Stripene kan også monteres i stål- eller komposittprofil isteden for håndløper. LED stripen har følgende funksjoner:
Av/full belysning/dim belysning.

Markering rundt dører: Grønn evt. hvit sammenhengende LED stripe for markering av nøddører. Stripen monteres i syrefast stålprofil og kapslet igjen med slagfast polykarbonat deksel, festet til vegg med solide syrefaste braketter, anker og bolter. Stripen drives med 24v spenning som mates med funksjonssikker kabel og har følgende funksjoner: Av/full belysning/dim belysning/blink. Dørsettene kan også være redundante og prefabrikeres etter mål. Dørsettene kan ha mange ulike utforminger og størrelser.

Styreskap: Kan inneholde drivere, PSU og omnipolare sikringer, Ethernet Gateway med IP styring, jordfeilbryter, sabotasjebryter og automatisk resett bryter. Kabinettene er av syrefast eller pulverlakkert stål og leveres etter ønsket mål, tilpasset plasseringssted. Systemet styres med signal fra SRO anlegg og leveres med kompatibel programvare. Systemet kan leveres med selvdiagnostiseringsfunksjon av alle komponenter og utvidet kontroll/styringsmuligheter.

PL skilt: Etterlysende sikkerhets- og anvisningsskilt som markerer avstand til nærmeste nødutgang, og eventuelt brannvann, beredskapsstikk og GSM-R telefon langs tunnelløpet. Våre PL skilt er av meget høy kvalitet og leveres med base i syrefast stål og malte symboler, med et svært sterkt yttersjikt som sikrer lang levetid og stor motstand mot korrosjon og slitasje. Skiltene kan leveres med integrert 24v LED lys for lading og belysning, som strømsettes fra systemets styreskap.

Strobelys: Vi anbefaler at det monteres LED strobelys for å markere plassering av nøddører/rømningstunnel, med roterende eller blinkende funksjon.

Alt utstyr er vedlikeholdsfritt og krever kun utvendig, kjemikaliefri vask, enten mekanisk eller med høytrykksspyler.

Les mer om MILS komponentene på vår produktside.

Dynamiske løsninger for stasjonsområder og plattformer

Ze bra Ledelys kan levere ulike spesialtilpassede løsninger basert på stasjonsområdets utforming og beskaffenhet, med funksjoner for veilednings -, nød- og ledelys i trapper, kulverter, plattformer, rulletrapper, heiser og rømningssystemer. Systemet kan styres automatisk eller manuelt via vår integrerbare programvareløsning. MILS sørger også for mulighet til å endre rømningsveier under en evakuering hvis situasjonen tilsier at dette er påkrevet. Alle nød- og ledelys armaturer kan integreres i vår håndløper med universell utforming.

Ze bra Ledelys kan også levere automatiske markeringssystemer for plattformkanter med rød/grønn LED stripe nedfelt i dekket, som signaliserer når passasjerer trygt kan gå ombord i tog eller må vente, samt automatiske køordningssystemer.

LogoPiler

Telefon: +47 46 40 98 97
E-post: post@smartec.no
Adresse: Eikveien 5, 1807 Askim
Foretaksnummer: 914 306 116

KONTAKT OSS

Personvern

Design, utviking og CMS av Bonefish.no

LogoPiler

Telefon: +47 46 40 98 97
E-post: post@smartec.no
Adresse: Eikveien 5, 1807 Askim
Foretaksnummer: 914 306 116

KONTAKT OSS

Personvern

Design, utviking og CMS av Bonefish.no