LED striper

MILS patenterte LED striper har unike egenskaper som gjør dem svært anvendelige i nød- og ledelyssystemer. Høy kvalitet, enkel installasjon og ettermontering, driftsikkerhet, lavt strømforbruk, samt lave drifts- og vedlikeholdskostnader gjør MILS til et sikkert og trygt valg.

Felles for alle våre striper

Stripemateriale Fleksibel og hermetisk lukket masse av polyimider (Pl) med fleksibelt kretskort (FCB)
og kobber (Cu) innkapslet i transparent termoplastisk polyuretan (TPU)
Trykkmotstand > 360 kg/cm2
IP klassifisering IP 68 etter IEC 60529 standard
Brannklassifisering Flammebestandig materiale testet etter UL 94 V0 Non-Toxic materiale testet etter IMO res. MSC.61(67) del 1 og 5 ISO 15370 og SOLAS 74
Levetid 30 år eller minimum 100.000 driftstimer
Vedlikehold Vaskes eller høytrykksspyles med vann og såpe etter behov
Vedlikeholdsfaktor 0,8 for aldring og tilsmussing
HMS referanse Produktene inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer som utgjør helserisiko under montering eller ved normal bruk
Miljøpåvirkning Produktene medfører ingen negative miljøpåvirkninger ved normal bruk
Avfallshåndtering Deponeres etter NS 9431. Produktet er av blandet materiale og kan ikke resirkuleres

LogoPiler

Telefon: +47 46 40 98 97
E-post: post@smartec.no
Adresse: Eikveien 5, 1807 Askim
Foretaksnummer: 914 306 116

KONTAKT OSS

Personvern

Design, utviking og CMS av Bonefish.no

LogoPiler

Telefon: +47 46 40 98 97
E-post: post@smartec.no
Adresse: Eikveien 5, 1807 Askim
Foretaksnummer: 914 306 116

KONTAKT OSS

Personvern

Design, utviking og CMS av Bonefish.no