Referanser

Oslofjordtunnelen

I Oslofjordtunnelen har vi installert Norges mest avanserte nød- og ledelyssytem for tunnel. Ledelyssystemet er dynamisk og veitrafikksentralen kan styre ledelyslys i den retning det er behov for å lede folk i en nødsituasjon. Rundt nøddører til evakueringsrom er det i tillegg til grønt markeringslys en orange lysstripe som tennes når det går folk inn gjennom døren. Dette for å effektivisere redningsarbeidet.
Tunnelen er en undersjøisk vegtunnel under Oslofjorden mellom fylkene Akershus og Buskerud og er en del av riksveg 23. Tunnelen er 7306 meter lang og en ett løps tunnel med et kjørefelt i hver retning. Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk i Oslofjordtunnelen er ca. 7200

Nationaltheatret stasjon

Nationaltheatret stasjon i Oslo er Norges nest største jernbanestasjon målt i antall reisende. Her har vi har installert MILS ledelys.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

I de tre tunnelene på E6 fra Minnesund til Labbdalen har vi installert MILS ledelys. Systemet består blant annet av heltrukken hvit higbright LED stripe.

Fellesprosjekt mellom Jernbaneverket og Vegvesenet for en helhetlig planlegging og utbygging av E6 og Dovrebanen på strekningen Minnesund til Kleverud. Statens vegvesen utvidet E6 med en firefelts vei på 21,6 kilometer med midtdeler og tre tunneler. Total lengde for tunnelene er 3,6 kilometer

 

Arlanda flyplass, Sverige Dynamisk veiledingssystem
Helsingfors Music Hall, Finland Dekorasjonsbelysning
Munkkiniemi, Finland Trikkeoverganger
Pentagon, USA Dynamisk evakueringssystem
CERN, Sveits Rømningsdørbelysning
Amsterdam Metro, Holland Rømningslyssystemer
Liefkenshoek Tunnel, Belgia Rømningsdørbelysning
Belfast Odeon Cinema, Irland Dynamisk evakueringssystem
Madrid Metro, Spania Dynamisk evakueringssystem
AUCAT Tunnels, Spania Rømningsdørbelysning
Zorroaga Tunnel, Spania Dynamisk evakueringssystem
San Pedro Test Tunnel, Spania Dynamisk evakueringssystem
City of León, Spania Dynamisk trafikksystem

LogoPiler

Telefon: +47 94 14 20 04
E-post: ledelys@zebragruppen.no
Adresse: Solgaard skog 116, 1599 Moss
Foretaksnummer: 914 306 116

KONTAKT OSS

Personvern

Design, utviking og CMS av Bonefish.no

LogoPiler

Telefon: +47 94 14 20 04
E-post: ledelys@zebragruppen.no
Adresse: Solgaard skog 116, 1599 Moss
Foretaksnummer: 914 306 116

KONTAKT OSS

Personvern

Design, utviking og CMS av Bonefish.no