Bygg

Ze bra Ledelys leverer komplette nød- og ledelyssystemer til bygninger med forskjellige beskaffenhet. Det ligger store utfordringer i å evakuere publikum fra store bygninger der de ikke er kjent med evakueringsløsningene og har trent på rømning.

De aller fleste offentlige bygg har et system for varsling av brann, gjennomfører årlige evakueringsøvelser og i noen grad universell utforming. Et byggverk skal ha en slik utforming at de mennesker som oppholder seg der under brann, kan rømme eller bli reddet til et sikkert sted uten at de påføres alvorlige helseskader. Den tiden det tar å evakuere bygningen vil være avhengig av menneskelige, bygningsmessige og branntekniske forhold. Bruken av bygningen og brukernes evne til å ta seg ut ved egen hjelp har stor betydning for sikkerheten ved rømning og MILS systemene vil være en viktig bidragsyter for å effektivisere evakuering. Tradisjonell markering av rømningsdører og evakueringsruter er høyt plassert og kan derfor ikke sees hvis arealet blir røyklagt. MILS plasseres slik at rømningsruter og nøddører synes også i røykfylte arealer og har funksjoner som bedrer visibiliteten. Størrelse på bygning og antall personer som oppholder seg i der, gjør at det er svært krevende å få publikum til å velge riktige rømningsveier. MILS systemet gjør at man kan få en optimal utnyttelse av tilgjengelige rømningsveier, dører, rulle-trapper eller andre utganger. Ved hjelp av dynamiske LED lysstriper kan man hjelpe publikum til å finne den raskeste og sikreste veien ut. Redningsmannskaper vil også ha god nytte av Mils for å finne de beste rutene under redningsarbeidet. Systemet sørger også for meget god belysning for publikum under en evakuering.

Man kan velge mellom mange ulike utforminger, funksjoner og design og MILS systemet kan benytte LED striper som ledelys, nødlys eller som veiledning. Stripene kan nedfelles i håndløper eller i profiler av flere ulike materiale og enkelt festes i vegg, tak eller gulv, uavhengig av materiale. Man har mange muligheter for utforming av LED lys rundt dører, med både statiske og dynamiske lysstriper. Vi leverer også ulike skilt og piktogram med integrert LED lys eller som rene etterlysende skilt.

Alle komponenter i systemene er av høy kvalitet og imøtekommer de krav som stilles, både tekniske og brannsikkerhetsmessige. Våre systemer gir de beste løsninger for selvredning og evakuering.
MILS systemene er energieffektive og har svært lave drifts- og vedlikeholdskostnader. MILS kan leveres med programvare for kontroll og selvdiagnostisering, der man kan programmere ønsket funksjon og frekvens. Programvaren kan integreres i andre kontroll- og styringssystemer eller leveres som en separat løsning.

Evakueringsløsninger for bygninger

Ledelys: Dynamisk, grønn LED stripe montert i profil av valgfritt materiale, kapslet igjen med slagfast polykarbonat deksel. Stripen vil løpe mot nærmeste sikre nødutgang og markere rømningsruter. Dette kan styres manuelt der dette er hensiktsmessig eller kjøres automatisk basert på forhåndsprogrammerte scenarier. Man kan også koble systemet til brannvarslingsanlegg og endre evakueringsruter basert på sanntids informasjon. Man kan også montere rød LED stripe for markering av områder som ikke skal benyttes under evakuering.

Nødlys: Sammenhengende hvit LED stripe montert i profil av valgfritt materiale, kapslet igjen med slagfast polykarbonat deksel. Stripen kan også monteres i håndløper med universell utforming.
Vi kan også levere LED nødlys i enkeltarmaturer som kobles i kjede.
Striper og armaturer drives med 24v spenning som mates med funksjonsikker kabel fra to sider. LED stripen har følgende funksjoner: Av/full belysning/dim belysning.

Markering rundt dører: Grønn sammenhengende LED stripe for markering av nøddører. Stripen monteres i valgfri profil og kapslet igjen med slagfast polykarbonat deksel. Dørsettene prefabrikeres etter mål og kan ha mange ulike utforminger og størrelser.
LED stripen har følgende funksjoner: Av/full belysning/dim belysning/blink.

PL skilt: Etterlysende sikkerhets- og anvisningsskilt for markering av nødutganger med mer. Våre PL skilt er av meget høy kvalitet og kan leveres med integrert LED lys for lading og belysning, som strømsettes enten fra nødstrømkurs eller MILS UPS.

LED skilt: Sikkerhets- og anvisningsskilt med ulike piktogrammer i LED armatur. Skiltene er flate, med elegant design og strømsettes via nødstrømkurs eller MILS UPS.

Alt utstyr er vedlikeholdsfritt og krever kun utvendig, kjemikaliefri vask eller avtørring.

Les mer om MILS komponentene på vår produktside.

LogoPiler

Telefon: +47 46 40 98 97
E-post: post@smartec.no
Adresse: Eikveien 5, 1807 Askim
Foretaksnummer: 914 306 116

KONTAKT OSS

Personvern

Design, utviking og CMS av Bonefish.no

LogoPiler

Telefon: +47 46 40 98 97
E-post: post@smartec.no
Adresse: Eikveien 5, 1807 Askim
Foretaksnummer: 914 306 116

KONTAKT OSS

Personvern

Design, utviking og CMS av Bonefish.no