Veitunneler

MILS dynamiske LED striper veileder publikum til nærmeste sikre rømningsvei, selv i kraftig røyk og under vanskelige forhold. Nødbelysning basert på samme teknologi med integrert eller ekstern UPS, vil gi godt lys i flere timer, selv ved strømutfall. Systemene kan leveres redundante med strømforsyning fra to sider og dermed være svært sikre i alle situasjoner. LED stripen kan også brytes av på midten og fortsatt lyse fra hver side helt inn til bruddstedet.

Man kan velge mellom mange ulike utforminger og design, med LED stripe som ledelys, nødlys eller begge nedfelt i håndløper eller i profiler av flere ulike materiale. LED stripene kan festes i vegg eller gulv uavhengig av materiale. Man har mange muligheter for utforming av LED lys rundt dører, både statisk og dynamisk lys striper. Vi har også muligheter til å kombinere ulike skilt og piktogram med LED lys eller som etterlysende skilt. Våre skilter er laget i syrefast stål 316 og har meget lang levetid.

Ze bra Ledelys leverer komplette nød- og ledelyssystemer for norske veitunneler, i henhold til Statens Vegvesens håndbøker , tunnelsikkerhetsforskriften og EUs tunneldirektiv. Alle komponenter i systemene er av høy kvalitet og imøtekommer de krav som stilles, både tekniske og brannsikkerhetsmessige. Våre systemer gir den beste løsning for selvredning.

Standard tunnel-sikkerhetsløsning

Nødlys: Sammenhengende hvit LED stripe montert i syrefast stålprofil ASIS 316 og kapslet igjen med slagfast polykarbonat deksel, festet til tunnelvegg med solide syrefaste braketter, anker og bolter.
Stripen drives med 24v spenning som mates med funksjonssikker kabel fra to sider, for redundans.
Nødlyset settes opp på en eller begge sider av tunnelløpet.
LED stripen har følgende funksjoner: Av/full belysning/dim belysning.

Dørsett: Grønn, sammenhengende LED stripe for markering av nøddører. Stripen er montert i syrefast stålprofil ASIS 316 og kapslet igjen med slagfast polykarbonat deksel, festet til vegg med solide syrefaste braketter, anker og bolter. Stripen drives med 24v spenning som mates med funksjonssikker kabel og har følgende funksjoner: Av/full belysning/dim belysning/blink. Dørsettene prefabrikeres etter mål.

Styreskap: Kan inneholde drivere, PSU og sikringer. Skapene kan om ønskelig leveres med IP styring, jordfeilbryter og sabotasjebryter. Skapene er av syrefast stål eller pulverlakkert stål og leveres etter ønsket mål, tilpasset plasseringssted. Systemet styres med signal fra SRO anlegg.

Les mer om MILS LED striper og profiler på vår produktside

Utvidet tunnel-sikkerhetsløsning

Nødlys: Som standard tunnelsikkerhetsløsning
Dørsett: Som standard tunnelsikkerhetsløsning
Styreskap: Som standard tunnelsikkerhetsløsning

PL skilt: Etterlysende sikkerhetsskilt som markerer avstand til nærmeste nødutgang, settes opp for hver 25. meter på en eller begge sider av tunnelløpet. Våre PL skilt er av meget høy kvalitet og leveres med base i syrefast stål og malte symboler, med et svært sterkt yttersjikt som sikrer lang levetid og stor motstand mot korrosjon og slitasje . De etterlysende egenskapene er langt bedre enn markeds-standarden. Skiltene kan leveres med integrert 24v LED lys for opplading og belysning som strømsettes fra systemets styreskap.

Serviceskilt: Solid, praktisk vann og støvtett fatning i syrefast stål med moderne design. Skiltene har integrert LED belysning med lang levetid og lavt strømforbruk. Symbolene kan leveres med etterlysende egenskaper. Våre serviceskilt har meget høy kvalitet og lang levetid, med innfesting som gir etter ved en eventuell påkjørsel.

Alle våre skilter leveres etter Statens Vegvesens håndbøkers krav til farge, størrelse og symboler.

Les mer om skilt på vår produktside.

Dynamisk tunnel-sikkerhetsløsning

MILS dynamiske nød- og ledelys system har en rekke muligheter. Systemet er IP basert og kan styres automatisk etter mange ulike forhåndsprogrammerte scenarier eller direkte fra VTS med integrert programvareløsning. Kombinert med kamerakontroll vil man kunne styre systemet og alle dets komponenter etter behov ved endringer i hendelsesforløp og bidra til en optimal evakuering. Systemet har også en selv-diagnostiseringsfunksjon som varsler ved eventuelle feil.

Nødlys: Som standard tunnelsikkerhetsløsning
Ledelys: Dynamisk løpende grønne striper langs tunnelvegg, som viser vei til nærmeste tilgjengelige og sikre rømningsdør.
Dørsett: Som standard tunnelsikkerhetsløsning, men med dynamiske løpende piler
Styreskap: Som standard tunnelsikkerhetsløsning, men med flere drivere, modbus og IP styring.
Programvare: Spesialtilpasset løsning som kan integreres i eksisterende SRO system eller leveres som egen styringskontroll.
PL skilt: Som i utvidet tunnelsikkerhetsløsning
Serviceskilt: Som i utvidet tunnelsikkerhetsløsning

LogoPiler

Telefon: +47 46 40 98 97
E-post: post@smartec.no
Adresse: Eikveien 5, 1807 Askim
Foretaksnummer: 914 306 116

KONTAKT OSS

Personvern

Design, utviking og CMS av Bonefish.no

LogoPiler

Telefon: +47 46 40 98 97
E-post: post@smartec.no
Adresse: Eikveien 5, 1807 Askim
Foretaksnummer: 914 306 116

KONTAKT OSS

Personvern

Design, utviking og CMS av Bonefish.no